Món Đặc Biệt

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Ảnh của Bò lúc lắc

Bò lúc lắc

Định lượng 300 gram
95.000 ₫
Ảnh của Chân gà rút xương hoàng kim

Chân gà rút xương hoàng kim

Định lượng 200 gram
75.000 ₫
Ảnh của Salad rong biển trứng cua

Salad rong biển trứng cua

Định lượng 230 gram
35.000 ₫
Ảnh của Gà lạnh Tứ Xuyên

Gà lạnh Tứ Xuyên

Định lượng 270 gram
65.000 ₫
Ảnh của Gà sốt xí muội

Gà sốt xí muội

Định lượng 250 gram
65.000 ₫